Những điều cần biết về Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Thông tin về Kỳ thi JLPT 

JLPT là viết tắt của Japanese-Language Proficiency Test 日本語能力試験 (Kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Nhật) được tổ chức ở Nhật Bản và các quốc gia trên thế giới với mục đích kiểm tra trình độ tiếng Nhật.

Kỳ thi JLPT được tổ chức một năm hai lần vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12 (ở một số nước và vùng thì chỉ tổ chức một lần). Ở Việt Nam có thể đăng ký thi JLPT ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thông tin cụ thể hơn có thể tham khảo chuyên trang về kỳ thi này của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tại địa chỉ này

Thời gian đăng ký là khoảng 3 tháng trước khi thi (hạn tháng 4 đối với kỳ thi tháng 7 và hạn tháng 9 đối với kỳ thi tháng 12), kết quả sẽ được biết sau khoảng 2 tháng và bảng điểm (cùng chứng chỉ, nếu đỗ) sẽ được cấp sau khoảng 3 tháng kể từ ngày thi. 

Các cấp độ JLPT

JLPT được phân thành 5 cấp độ từ N1 (cao cấp) tới N5 (sơ cấp), chữ N mang ý nghĩa Nihongo (tiếng Nhật) và New (mới). Hệ thống phân cấp từ N1 đến N5 này được đưa vào sử dụng từ năm 2010 thay thế cho hệ thống tính kyuu cũ (từ cao cấp tới sơ cấp là 1-kyuu, 2-kyuu, 3-kyuu, 4-kyuu). 

Mỗi phần thi tương ứng với 60 điểm, điểm tối đa là 180 điểm. Kết quả đỗ nếu không có phần nào dưới 19 điểm và trên 100 (N1), 90 (N2), 95 (N3), 90 (N4), 80 (N5). 

Thí sinh phải đăng ký dự thi đúng cấp độ mà mình mong muốn. Có thể tham khảo cách xác định mình đang ở trình độ nào cũng như dạng câu hỏi và chiến lược đối với từng cấp thi ở bài viết khác tại đây

Thông báo kết quả thi

Phần trên (N1, N2, N3向け) là mẫu thông báo điểm đối với thi N1, N2, N3, phần dưới (N4, N5向け) là mẫu thông báo điểm đối với thi N4, N5. Hai thông báo này đều có cá phần được đánh dấu ①、②、③、④、⑤、⑥ với ý nghĩa như sau:

①Phần điểm để xác định đỗ/trượt

②Tổng điểm để xác định đỗ/trượt

③Thông tin thêm về kết quả các mục nhỏ trong phần “Kiến thức ngôn ngữ”. A: chính xác trên 67%, B: chính xác từ 34% đến 67%, C: chính xác dưới 34%.

④⑤Điểm đọc và điểm nghe được ghi rõ nên không cần thêm thông tin bổ sung. 

⑥Tỉ lệ điểm đối với những người cùng dự thi và đỗ.

Một vài thông tin thêm

Chứng chỉ JLPT có giá trị vĩnh viễn, tuy nhiên có một số trường học hay cơ quan có thể yêu cầu chứng chỉ thi trong vòng 2 năm gần nhất. Trong trường hợp bị mất, chứng chỉ gốc sẽ không được cấp lại mà người nộp đơn xin lại chứng chỉ chỉ có thể nhận “Chứng chỉ xác nhận điểm thi” chứ không được nhận lại bằng gốc. 

Chúc mọi người thi tốt 🍀  ~

Leave a Reply

%d bloggers like this: