Atomic habits – James Clear

Cuốn sách viết rất cụ thể và chi tiết về tầm quan trọng của việc xây dựng thói quen cũng như cách để xây dựng thói quen tốt và tập để bỏ dần thói quen xấu.

Tiếp tục đọc “Atomic habits – James Clear”