Tự học HSK6

Hay cách xài 30 phút một ngày một cách có ích hơn.
Mình sẽ cố gắng cập nhật hàng ngày (hoặc tuần). 加油!!!!

Tiếp tục đọc “Tự học HSK6”