Candy Cô bé mồ côi – Kyoko Mizuki

sách truyện

Thông tin chung

Tên tác phẩm: Candy Cô bé mồ côi. Tên gốc: キャンディ・キャンディ