Dàn hợp ca trường Omotesando – bài hát của tình yêu

Thông tin chung

Tên phim: Dàn hợp ca trường Omotesando – Omotesando Koukou Gasshoubu (表参道高校合唱部)

Thời gian phát sóng: 10 giờ tối thứ Sáu, từ 17/7 đến 24/9/2015

Tiếp tục đọc “Dàn hợp ca trường Omotesando – bài hát của tình yêu”