Tự học HSK6

chinese, road to polyglot

Hay cách xài 30 phút một ngày một cách có ích hơn.
Mình sẽ cố gắng cập nhật hàng ngày (hoặc tuần). 加油!!!!