Trinh thám Trung Quốc tổng hợp

Nếu phân theo quốc gia thì có lẽ Trung Quốc là nơi xuất phát của các tác phẩm trinh thám mà mình đọc nhiều nhất. Lý do thì cũng khá rõ ràng, truyện trinh thám Trung Quốc rất dễ đọc và đọc rất cuốn, mặc dù có thể tới nửa quyển biết nội dung kết rồi nhưng do cách dùng từ và văn phong lôi cuốn nên vẫn làm mình muốn đọc tới hết.

Tiếp tục đọc “Trinh thám Trung Quốc tổng hợp”